معرفی و تقویم مراکز نمایشگاهی ایران


معرفی، تقویم و رویدادهای نمایشگاهی مراکز نمایشگاه های بین المللی ایران

نمایشگاه های تهران

نمایشگاه بین المللی
شهر آفتاب

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران لوگو آگرین تقویم نمایشگاهی
معرفی و تقویم نمایشگاه شهرآفتاب

نمایشــگاه بین المـــللی
تـهــران

نمایشگاه بین المللی تهران لوگو آگرین تقویم نمایشگاهی
معرفی و تقویم نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه های شهرستان ها

نمایشگاه بین المللی تبریز

معرفی و تقویم نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی شیراز

معرفی و تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه بین المللی مشهد

معرفی و تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه بین المللی اصفهان

معرفی و تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان

رویدادهای پیش رو


۲۴ مهرماه ۱۳۹۶ سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب ∇ نمایشگاه بین المللی تهران ∴ شرکت راهکار تجارت ، مدیریت کوشا


۶ آذر ماه ۱۳۹۶ دومین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران ∇ نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب ∴ شرکت ایده تجارت هرمس (سهامی خاص)


۱۸ آذر ماه ۱۳۹۶ اولین نمایشگاه رویدادها و خدمات نمایشگاهی ایران ∇ نمایشگاه بین المللی شیراز ∴ شرکت دژ کاویان ویرا پاژ


۲۲ آذر ماه ۱۳۹۶ بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته ∇ نمایشگاه بین المللی تهران ∴ آروین فجر مهر


۲ دی ماه ۱۳۹۶ سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی ∇ نمایشگاه بین المللی تهران ∴ شرکت سپنتاس کیش


۱۳ آذر ماه ۱۳۹۶ شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور ∇ نمایشگاه بین المللی تهران


۲۱ دی ماه ۱۳۹۶اولین نمایشگاه بین المللی توسعه کسب و کار∇ نمایشگاه بین المللی تهران


۲۱ دی ماه ۱۳۹۶هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری∇ نمایشگاه بین المللی تهران


۳ بهمن ماه ۱۳۹۶پنجمین نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات∇ نمایشگاه بین المللی تهران
اشتراک گذاری این صفحه در :