نورومارکتینگ neuromarketing

Neuro

Marketing

 
 

 

 

۴th Generation Management in Real World

آنچه که مدیران باید درباره بازاریابی عصب پایه بدانند

بازاریابی عصب پایه جدیدترین و کاربردی ترین ابزار مدیریت بازاریابی است. در این روش برای تسریع اثرگذاری بر مخاطبان، بر ناخودآگاه مشتریان اثر می گذاریم…

مدیریت نسل چهار 4th generation Management

ویدئوهای منتخب

VIDEOS

آینده تان را با ما بسازید

We practice universal design principles to help you build dream homes you can grow old with.

چرا رفتار و گفتار مشتریان در شرایط مختلف متفاوت است؟

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sedLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed

چرا رفتار و گفتار مشتریان در شرایط مختلف متفاوت است؟

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sedLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed

چرا رفتار و گفتار مشتریان در شرایط مختلف متفاوت است؟

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sedLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed

چرا رفتار و گفتار مشتریان در شرایط مختلف متفاوت است؟

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sedLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed

AGRIN