بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - تلکام 98

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی – تلکام ۹۸