بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و راه حل های نو آورانه - تلکام 1400 irantelecom2021

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و راه حل های نو آورانه – تلکام ۱۴۰۰ irantelecom2021