تلکام 99 , بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تلکام irantelecom2021

تلکام ۹۹ , بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تلکام irantelecom2021