بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1400 -  International Industry Exhibition 2021

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران ۱۴۰۰ –  International Industry Exhibition 2021