چهارمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری و صنایع وابسته (IFEX 2019)

چهارمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری و صنایع وابسته (IFEX 2019)