آک دنیز ، نمایشگاه لوازم خانگی مهرماه 95

آک دنیز ، نمایشگاه لوازم خانگی مهرماه ۹۵