سومین نمایشگاه ملی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در روزهای 16 تا 20 مرداد ماه در اردبیل

سومین نمایشگاه ملی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در روزهای ۱۶ تا ۲۰ مرداد ماه در اردبیل