مقالات پورتال دانش

پورتال دانش

مجموعه اطلاعات و قوانین نمایشگاهی
لوگو انجمن کارفرمایی غرفه سازان و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران

مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

جدول حداکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز در فضای سالن های نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی تهران

پلان نمایشگاه بین المللی

نقشه سایت های نمایشگاهی

پلان کامل از سایت ها ، سالن ها و فضای مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران-شرکت آگرین
شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

قوانین و مقررات غرفه سازی

مجموعه قوانین غرفه سازی ( کف سازی، قوانین نمایشگاه های مختلف و … ) مقرراتی که غرفه سازان ملزوم به رعایت آنها می باشند
انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

 درباره انجمن

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

 درباره شرکت سهامی

1397-07-24
طراحی غرفه های نمایشگاهی

طراحی غرفه های نمایشگاهی

1397-07-23
پانزدهمین نمایشگاه تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز -فارس

پانزدهمین نمایشگاه تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش-شیراز

پانزدهمین نمایشگاه تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش استان فارس در تاریخ ۲۲ لغایت ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی شیراز - استان فارس برگزار می گردد...
1397-07-17
شانزدهمین نمايشگاه بين المللی كتاب ایران تبریز

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب ایران – تبریز

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب ایران -تبریز در تاریخ ۲۷ لغایت ۴ آبان ماه ۱۳۹۷ در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می گردد...
1397-07-11
تلکام 2018

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی – تلکام

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تلکام ۲۰۱۸ در تاریخ ۱۱ الی ۱۴ مهرماه ۱۳۹۷ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش یافت...