شلف – ویترین

جنس

پروفیل آهن سبک ۲۰*۲۰

چوب روسی ۲ سانتی متر درجه یک خشک کن رفته

رنگ کوره ای

ابعاد

۱۶۰*۶۰ به عمق ۲۵ سانتی متر

جزئیات

رنگ و سایز قابل تغییر است.