غرفه خودساز آذران چوب ۹۶

توضیحات

غرفه خودساز آذران چوب در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی یراق آلات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت آذران چوب با مدل خودساز در سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین