غرفه خودساز آسیا پترو گاز ۹۶

توضیحات

غرفه خودساز آسیا پترو گاز در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی نفت

نمایشگاه برج میلاد تهران

غرفه ساخته شده شرکت آسیا پترو گاز با مدل خودساز در آبان ماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین