غرفه خودساز آک دنیز ۹۵

توضیحات

غرفه خودساز آک دنیز در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت آک دنیز با مدل خودساز در مهرماه سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین