غرفه خودساز آی سودا ۹۴

توضیحات

غرفه خودساز آی سودا در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت آی سودا با مدل خودساز در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین