غرفه خودساز الوند پلاستیک ۹۵

توضیحات

غرفه خودساز الوند پلاستیک در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی دام و طیور

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت الوند پلاستیک با مدل خودساز در آبان ماه سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین