غرفه خودساز الوند پلاستیک ۹۶

توضیحات

غرفه خودساز الوند پلاستیک در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت الوند پلاستیک با مدل خودساز در مهرماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین