غرفه خودساز انفورماتیک ۹۵

غرفه خودساز انفورماتیک در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی پرداخت الکترونیک

نمایشگاه برج میلاد تهران

غرفه ساخته شده شرکت انفورماتیک با مدل خودساز در دی ماه سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین