غرفه خودساز ایران خودرو ۸۸

توضیحات

غرفه خودساز ایران خودرو در سال ۱۳۸۸

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت ایران خودرو با مدل خودساز در سال ۱۳۸۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین