غرفه خودساز توربو کمپرسور نفت ۹۷

توضیحات

غرفه خودساز توربو کمپرسور نفت در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت توربو کمپرسور نفت با مدل خودساز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین