غرفه خودساز خرما ساغر ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز خرما ساغر در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی اگروفود Agrofood

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت خرما ساغر با مدل خودساز در خردادماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین