غرفه خودساز رال ۱۴۰۲

توضیحات

غرفه خودساز مهندسی سازه دریایی رال در سال ۱۴۰۲

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت مهندسی سازه دریایی رال با مدل خودساز در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ توسط شرکت نگاه سبز آگرین