توضیحات

غرفه خودساز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت مخابرات در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی تلکام

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت با مدل خودساز در مهرماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین