غرفه خودساز سوربن شمال ۹۲

توضیحات

غرفه خودساز سوربن شمال در سال ۱۳۹۲

نمایشگاه بین المللی دام و طیور

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت سوربن شمال با مدل خودساز در سال ۱۳۹۲ توسط شرکت نگاه سبز آگرین