غرفه خودساز شونیز ۹۷

توضیحات

غرفه خودساز شونیز در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت شونیز با مدل خودساز در شهریورماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین