غرفه خودساز شونیز ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز شونیز در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت شونیز با مدل خودساز در شهریورماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین