غرفه خودساز شونیز ۹۶

توضیحات

غرفه خودساز شونیز در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت شونیز با مدل خودساز در شهریورماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین