غرفه خودساز طراحان نوین مدار ۹۷

توضیحات

غرفه خودساز طراحان نوین مدار در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت طراحان نوین مدار با مدل خودساز در آبان ماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین