غرفه خودساز فریدونی ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز فریدونی در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت فریدونی با مدل خودساز در سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین