غرفه خودساز فومن شیمی بهداشت ۱۴۰۰

توضیحات

غرفه خودساز فومن شیمی بهداشت

نمایشگاه تولید ملی

استان گیلان – رشت

غرفه ساخته شده فومن شیمی بهداشت با مدل خودساز در آذرماه سال ۱۴۰۰ توسط شرکت نگاه سبز آگرین