غرفه خودساز فومن شیمی ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز فومن شیمی در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه رونق تولید

استان گیلان – رشت

غرفه ساخته شده شرکت فومن شیمی با مدل خودساز در سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین