غرفه خودساز لارج ۹۶

توضیحات

غرفه خودساز لارج در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی چرم

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت لارج با مدل خودساز در آبان ماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین