غرفه خودساز مهندسی سازه دریایی رال ۹۷

توضیحات

غرفه خودساز مهندسی سازه دریایی رال در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت مهندسی سازه دریایی رال با مدل خودساز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین