توضیحات

غرفه خودساز مهندسی سازه دریایی رال در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت مهندسی سازه دریایی رال با مدل خودساز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین