غرفه خودساز میلان گاز ۹۷

غرفه خودساز میلان گاز در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت میلان گاز با مدل خودساز در آذر ماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین