توضیحات

غرفه خودساز نویان نگین پارسیان در سال ۱۴۰۲

نمایشگاه ارتقا کیفیت آزمایشگاهی – ۲۶ الی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

نمایشگاه برج میلاد تهران

غرفه ساخته شده شرکت نویان نگین پارسیان با مدل خودساز در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ توسط شرکت نگاه سبز آگرین