توضیحات

غرفه خودساز نویان نگین پارسیان در سال 1402

نمایشگاه ارتقا کیفیت آزمایشگاهی – 26 الی 29 اردیبهشت 1402

نمایشگاه برج میلاد تهران

غرفه ساخته شده شرکت نویان نگین پارسیان با مدل خودساز در اردیبهشت ماه سال 1402 توسط شرکت نگاه سبز آگرین