غرفه خودساز پادینه ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز پادینه فومن شیمی در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت پادینه فومن شیمی با مدل خودساز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین