غرفه خودساز پارس رگولاتور ۹۹

توضیحات

غرفه خودساز پارس رگولاتور در سال ۱۳۹۹

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت پارس رگولاتور با مدل خودساز در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ توسط شرکت نگاه سبز آگرین