غرفه خودساز پردازش موازی سامان ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز پردازش موازی سامان در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت پردازش موازی سامان با مدل خودساز در ۱۸ آذرماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین