غرفه خودساز پرشین پلاست اسپادانا ۹۶

توضیحات

غرفه خودساز پرشین پلاست اسپادانا در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی میدکس

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت پرشین پلاست اسپادانا با مدل خودساز در دی ماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین