غرفه خودساز کاج تفلون ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز کاج تفلون در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت کاج تفلون با مدل خودساز در سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین