غرفه خودساز chenzhong ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز chenzhong در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت chenzhong با مدل خودساز در ۸ آذرماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین