توضیحات

غرفه خودساز رپید سیستم در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی استالکس

نمایشگاه شهر آفتاب تهران

غرفه ساخته شده شرکت رپید سیستم با مدل رپید سیستم در سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین