توضیحات

غرفه خودساز رپید سیستم در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی استالکس

نمایشگاه شهر آفتاب تهران

غرفه ساخته شده شرکت رپید سیستم با مدل رپید سیستم در سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین