غرفه رپید فراست ۹۸

توضیحات

غرفه رپید سیستم فراست در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی هتلداری

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

غرفه ساخته شده شرکت فراست با مدل رپید سیستم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین