توضیحات

غرفه رپید سیستم نگاران طرح تبریز در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست IranPlast

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت نگاران طرح تبریز با مدل رپید سیستم در سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین