توضیحات

غرفه رپید سیستم پایا کروک دقیق در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت پایا کروک دقیق با مدل رپید سیستم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین