غرفه Display آسیا بسپار گستر ۹۶

توضیحات

غرفه Display آسیا بسپار گستر در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت آسیا بسپار گستر با مدل Display در آبان ماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین