غرفه Display الیاف مصنوعی پارس ۹۲

توضیحات

غرفه الیاف مصنوعی پارس Display در سال ۱۳۹۲

نمایشگاه نساجی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت الیاف مصنوعی پارس با مدل Display  در سال ۱۳۹۲ توسط شرکت نگاه سبز آگرین