غرفه Display امید پرشیا انرژی کیش ۹۶

توضیحات

غرفه Display امید پرشیا انرژی کیش در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت امید پرشیا انرژی کیش با مدل Display  در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین